Kul att Du tittar in hos mig!

Lämna gärna ett spår efter Dig :)

Tack för besöket och Välkommen åter!

söndag, maj 06, 2012

Växternas Värld Del 7 Blommans roll i växtens liv

Vi brukar definiera ordet "blomma" som en beteckning på en växt med vackra blommor. I detta sammanhanget betecknas blommorna som ett specialiserat organ avsett för alstringen  och spridningen av frön.

Blomman alstrar hanliga könsceller i form av pollen eller frömjöl och honliga sådana i form av ägg. Ofta produceras båda slagen i en och samma blomma, men de flesta växter håller sig med någon metod för att föra över frömjölet från de egna blommorna till andra växter inom samma art.

Denna pollenöverföring kallas pollination - Korspollination när frömjölet förs från en växt till en annan och självpollination när pollenet rör sig inom en och samma blomma eller mellan olika blommor hos samma växt. Naturen visar upp hela skalan av växter från sådana som är helt självpollinerade över arter som använder båda metoderna till sådana som enbart är korspollinerade.

Arbetar man med växter är det viktigt (ja kanske även annars ... ?!:)) att veta hur pollinationen sker för de flesta blommor ger inte vare sig frön eller frukter om de inte pollineras. Om de pollenkorn som öveförs hamnar på rätt plats på den del av pistillen som kallas märket, gror de och sänder ut en pollenslang.

Märket sitter i pistillen överst på stiftet som utgår från fruktämnet och inne i fruktämnet sitter fröämnet som innehåller den honliga äggcellen. Pollenslangen växer ner mot äggcellen och tränger in i fröämnet genom ett särskilt hål som kallas fröämnesmunnen. Inne i fröämnet avger pollenslangen två celler som färdats ner genom den från pollenkornet. En av dessa celler smälter samman med äggcellen och initierar embryot och den andra hanliga könscellen smälter samman med andra celler och bildar en vävnad avsedd att förse det växande embryot med näring.

Efter befruktningen mognar de delar av fröämnet som omger embryot och dess ytterväggar hårdnar tills man har fått vad vi brukar kalla ett frö. Samtidigt som fröet hårdnar utvecklas också fruktämnesväggen och bildar fruktköttet.Fortsättning följer på Växternas Värld ....... häng gärna med framöver också ...... :)


Lev väl!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar