Kul att Du tittar in hos mig!

Lämna gärna ett spår efter Dig :)

Tack för besöket och Välkommen åter!

torsdag, maj 24, 2012

Underbara Träd!

              Vad vore livet utan alla underbara Träd! Rätt mycket fattigare tyckar jag iallafall!

 Man känner historiens vingslag när man betraktar gammal träd dessutom är ju träd viktiga för miljön ...... vet många som kände stor sorg då många gamla almar var tvungna att tas bort för några år sedan ...... det planterades en hel del nya träd ...... men det tar ju låååång tid innan de når samma storlek och detta har ju förändrat mycket på många ställen. Kändes riktigt tomt tyckte jag när man var tvungen att ta bort så många träd!

Har tagit en Trädrunda och förevigat några vackra trädstammar men först lite allmän fakta om Träd!


Träd är en mångårig växt som är bunden till ståndort och består av ved. Att välja växt efter ståndort handlar om att välja rätt växt till rätt plats. En växts ståndort beskriver den typ av miljö där växten utvecklas och trivs bäst. Ett träd kan ha en eller flera stammar som bär upp kronan. Veden ger träden egenskapen att bli mycket gamla och stora. Veden består av cellulosa och lignin, som är en form av limsubstans. De högsta träden är amerikansk sekvoja (Sequoia sempervirens) och Mammutträd (Sequoiadendron giganteum) som växer i Nordamerikanska västkustens berg. På engelska kallas de Redwood. De kan bli över hundra meter höga, men det högsta trädet som någonsin noterats är en douglasgran (Pseudotsuga menziesii) vilken år 1895 fälldes vid Vancouver i Kanada. Den mätte 125,7 meter.

Träd är större än buskar, som också har förvedad stam. Botaniskt finns inte någon entydigt fastslagen gräns mellan träd och buskar. Vissa trädslag uppträder både som träd och buske beroende på växtförhållandena. Enligt Nationalencyklopedin anses att ett träd ska kunna nå en höjd av minst fem meter, vilket dock många buskar också kan göra. Vissa arter som platsar både som buske och som träd benämns ibland buskträd.

 Ett träd består av rötter, stam, grenar, kvistar och löv (= blad) eller barr. Formen på träd kan variera och man skiljer på palmtyp, ektyp och grantyp.
Inom skogsbruket övergår en planta till att vara ett träd när den uppnått brösthöjd (1,3 meter); det är också vid den höjden stamomkretsen normalt mäts. Med sly avses unga träd, oftast lövträd, utan ekonomiskt värde för skogsbruket.

Inom plantskolenäringen mäts ett träds stamomfång (stamomkrets) en meter från marken. Den minsta storleken till försäljning brukar vara 6–8 cm i stamomfång, och den största ca 60–70 cm.
Det är dock endast specialiserade plantskolor som kan leverera så stora träd. Träd som är mindre än 6–8 cm i stamomfång mäts i topphöjd (höjd mellan mark och topp) och brukar benämnas ungträd. Ungträd är dock minst en meter i topphöjd.Personer som arbetar med vård och inspektion av träd kallas för arborister, efter latinets arbor, träd.

Stammen (eller stammarna) och de grova grenarna är det skelett som bär upp kronans grenverk. I genomskärning kan man tydligt se att stammen består av olika delar som har skilda funktioner.
Allra ytterst från rot till kvist finns barken. Barken skyddar trädet mot skadliga temperaturer, svampar, bakterier och annat skadligt. Barkens tillväxtskikt heter phellogen och producerar varje år ny bark genom att skapa korkceller. Hos vissa arter växer sig barken tjockare från år till år (som korkek och tall), medan den gamla barken hos andra arter flagnar av vartefter (t ex platan). Strax under barken finns ett skikt som kallas sildel eller phloem. Det fungerar som transportsystem för bladens energiproduktion. Tidigt på våren används sildelen av vissa trädslag för savstigningen.

                                                                        
Källa: Wikipedia


Här är två länkar om att Plantera träd och Trädsjuka

http://www.malmo.se/Medborgare/Idrott--fritid/Natur--friluftsliv/Parker/Trad-i-Malmo/Plantera-ett-trad.html


http://www.malmo.se/Medborgare/Idrott--fritid/Natur--friluftsliv/Parker/Trad-i-Malmo/Trad-forsvinner.html
Tittade nyfiket in i denna stammen ...... och hittade ....... Ingenting!! :) Njut av Sommarvärmen o Ha det Bäst  Kram! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar