Kul att Du tittar in hos mig!

Lämna gärna ett spår efter Dig :)

Tack för besöket och Välkommen åter!

fredag, maj 25, 2012

Alléer - Trädmagi!

Alléns historia sträcker sig minst 4 000 år tillbaka i tiden. Väggmålningar i egyptiska pyramider visar träd planterade i rader. Till Sverige kom allén under barocken på 1600-talet. De första skånska alléerna dök upp i trädgårdar och parker i början av 1700-talet men var ovanliga, exempelvis nämner Linné alléer endast vid tre gods i f. d. Kristianstads län: Skillinge, Maltesholm och Vittskövle. Om Skillinge skriver Linné år 1749:

Köksträdgården lågt högt och öster om lustträdgården med många fruktträn, där man utur ett centro, som var omgivit med de högsta träd, vilka voro uppdragne som en hög mur, kunde se över hela lustträdgården igenom åtta alléer, som alla lupo åtskilt från ett centro.

Alléer i slottslandskapet anlades för att manifestera makt och rikedom. De ledde ofta till en målpunkt (kyrka, plattgård, kvarn, gräns). Ordet allé (allée gång, aller gå) härstammar som många andra trädgårdstermer från franskan. Från slutet av 1700-talet planterades alléer även utmed allmänna vägar. Anledningarna var flera. Allén gav skugga under soliga sommardagar, regn- och vindskydd samt en uppfattning om vägens sträckning i landskapet. För bönderna tjänade allén vintertid som utmärkning av vägen. Det var annars vanligt att märka ut vägen med käppar av ungträd (i stället för dagens plastkäppar). En ytterligare anledning var skogsbristen. Under 1700- och 1800-talen genomförs flera planteringskampanjer för att binda jorden. Det är nu de berömda skånska pilevallarna skapas.

Alm blev snabbt det vanligaste trädslaget, men även lind, kastanj, lönn, ask och i viss mån ek planterades. Linné beskriver även poppel, ett trädslag som idag är ovanligt som alléträd. Alléerna innehöll lika ofta flera arter som en enda. Bonden planterade även frukt- och pilalléer.
                                                                        
Källa: Wikipedia

Bilderna har jag tagit i Öresundsparken i Malmö

Magisk känsla infinner sig enligt mig när man går i en allé!

                 

Van Morrison - Someone Like You

Ha det Bäst!  Kram

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar