Kul att Du tittar in hos mig!

Lämna gärna ett spår efter Dig :)

Tack för besöket och Välkommen åter!

söndag, juli 29, 2012

Växternas Värld Del 13 Fjärilspollinerade växter

Bland fjärilarna återfinner man många viktiga pollinatörer, vilka vägleds av en kombination av syn och lukt. De blommor fjärilarna besöker har ofta ett nektarium vid basen av en smäcker, rörformad blomkrona eller en lång sporre.

Flertalet fjärilar har långa, sugande mundelar, och det råder ett nära samband mellan längden på deras tunga och längden hos blomkronan eller sporren hos de blommor de besöker.

Tungan kan variera från några få millimeter hos små nattfjärilar till 1-2 cm hos många dagfjärilar, 2-8 cm hos en del svärmare i norra tempererade zonen och upp till otroliga 25 cm hos en del tropiska nattfjärilar.

De blommor här i Nord- och Västeuropa som är bäst anpassade till pollinering genom dagfjärilar är ofta blåa, som tex förgätmigej, eller fylligt skära som många nejlikor, salepsrot och brudsporre.

I Sydeuropa finns det också en del röda blommor tex tiggarnöten som pollineras av dagfjärilar, och många tropiska och subtropiska dagfjärilspollinerade växter har scharlakansröda blommor. Det faktum att såpass många röda blommor är fjärilspollinerade tyder på att många dagfjärilar, till skillnad från bina, faktiskt har rödsyn. Också blommor i många andra färger är dagfjärilspollinerade, särskilt rörformiga blommor eller sådana som växer i kompakta korgar som tex gullris och röllika.

För hundra år sedan studerade entomologen Hermann Müller Alpernas fjärilar och hävdade att de föredrog blommor i ungefär samma färg som de själva. Han ansåg att deras färgpreferenser vid valet av make måste ha överförts också till valet av blommor.

Den berömde naturforskaren H W Bates har rapporterat om ett liknande förhållande i Amazonas regnskogar. Tyvärr har emellertid mycket lite gjorts på senare år för att bekräfta eller avvisa denna tilldragande hypotes. Man har dock funnit att sådana fjärilar som tar sin föda enbart från blommor kan ha en instinktiv färgrespons.

En del av de blommor som besöks av dagfjärilar under dagen kan också få nattliga besök av nattfjärilar. Många blommor pollineras emellertid enbart av nattfjärilar, och dessa arter visar upp en hel del karakteristiska drag. Kolibrisvärmaren skiljer sig från mängden genom att den flyger på dagen och besöker samma blommor som dagfjärilarna.

Men de flesta svärmare och andra nattfjärilar är nattaktiva och söker sig oftast till vita, blekrosa eller blekgula blommor. Många av dessa blommor har också en mycket stark doft som de börjar avge efter solnedgången, för att visa fjärilarna rätt väg. Den nattfjärilspollinerade tobaksplantans stora, vita blommor är berömda för sin tunga, söta doft.

Nattens drottning som blommar på natten, växer vild i Västindien, men infördes till Europa som trädgårdsväxt. De fina vita kronbladen öppnar sig på natten och lockar till sig nattliga insekter. Blomman vissnar redan före gryningen.


Fortsättning följer ....... häng gärna med :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar