Kul att Du tittar in hos mig!

Lämna gärna ett spår efter Dig :)

Tack för besöket och Välkommen åter!

fredag, april 20, 2012

Växternas Värld Del 6 Fotosyntesens mekanismer

Klorofyll, det pigment som absorberar ljusenergin för fotosyntesen kan fungera effektivt endast om det är ordnat på ett mycket exakt sätt inne i växten, och är hopkopplat med resten av växtens mekanism för omvandling av solljus och koldioxid till växtsubstans.

Hos majoriteten av landväxterna sker den mesta fotsyntesen i bladen. Cellerna inne i ett blad är inbördes förenade men med luft emellan. De yttersta lagen är sammanhängande men perforerade av hål som kallas klyvöppningar. Det är genom dessa små öppningar som bladets inre delar håller kontakten med luften utanför: genom klyvöppningarna tar växten in koldioxid och avger syre.


Klyvöppningarna styrs av så kallade väktarceller som omger dem. En del vatten går oundvikligen förlorat genom dessa öppningar, så en viss kontroll är nödvändigt om inte växten skall torka ut under torra perioder.

De kloroplaster som innehåller pigmentet klorofyll finns i bladets inre celler, alltså innanför väktarcellarna i epidermis. Det är i dessa som fotosyntesen äger rum.

Kloroplasterna ligger inte orörliga inne i bladcellerna utan kan reagera på ljus och röra sig på grund av ljuset så att dessa i svagt ljus drar de sig gärna nära de cellväggar som vetter mot ljuskällan så att de kan absorbera så mycket ljus som möjligt. I stark ljus drar de sig mot de cellväggar som ligger i det inkommande ljusets plan och vänder kanterna mot solen. Detta skyddar dem mot skadeverkningar på grund av alltför starkt solsken.


Fortsättning följer ...........  Häng gärna med!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar