Kul att Du tittar in hos mig!

Lämna gärna ett spår efter Dig :)

Tack för besöket och Välkommen åter!

söndag, april 07, 2013

Colours again :)
Tekniskt sätt är färgerna elektromagnetiska energivågor som går som elektriska
impulser genom ögat till olika körtlar i hjärnan som reglerar hormoner och
andra biokemiska processer i kroppen. Färgerna uppstår när ljuset bryts.
Olika brytningar ger olika färger.

Tänk dig en regning sommardag när regnet börjar avta och solen bryter fram.
På himlen syns nu en regnbåge som består av miljontals små vattenpartiklar där
ljuset bryts, vilket ger upphov till regnbågens alla färger.
Det är precis som när du ser genom ett prisma och prismats fasetter bryter ljuset
så att de olika färgerna reflekteras. Färgernas energi är av samma typ som
röntgenstrålar och radiovågor. Allt i naturen har sin egen form av elektromagnetisk
strålning och det gäller för såväl växter och djur som människor. Allting har sin egen
våglängd, sin egen frekvens. Samma sak gäller för de olika färgnyanserna, Rött har
den lägsta frekvensen av regnbågens färger och violett den högsta frekvensen. Färgerna
med låga frekvenser brukar vi i dagligt tal benämna varma färger, medan färgerna
med höga frekvenser normalt benämns kalla färger.Visst är det häftigt med färgreflexerna från vattendropparna i denna bilden
själv upptäckte jag inte detta förrän efter jag hade tagit bilden .....

Vi har alla en unik färgkod
I själva verket har du alla färger inom dig, frågan är bara hur mycket du har av varje färg.
I regel har man mest aktivitet inom en eller två färger - det är våra primära färger och det
är de färgerna vi är. Om människor som har mest aktivitet inom den blå färgen säger man
därför att de "är blå". Om människor som har mest aktivitet inom den violetta färgen säger
man på samma sätt att de "är violetta". Vi är olika och det är framför allt våra olikheter när
det gäller färgkombinationer och färgstyrka som gör att vi skiljer oss åt i fråga om uppträdande, utseende och stil. På samma sätt som vi har ett fysiskt DNA kan  man också säga att vår
egen unika färgkod utgör vårt psykiska och spirituella DNA.

Tar i detta blogginlägg också upp våra olika 7 chakran då jag vill passa på att
visa att varje chakra symboliserar en av de 7 färgerna i regnbågen som jag tagit upp
här i tidigare blogginlägg.
Här på bilden visas våra olika 7 chakran i kroppen.
Gammal österländsk tradition identifierar sju energicentra eller chakran i kroppen.
Ordet chakra, som är sanskrit och betyder “hjul” och energicentrum, har fått namnet
på grund av att de ses som snurrande hjul av energi. De går rätt igenom kroppen i en
lodrät rad längs kroppens mittlinje och varje chakra är kopplat till bland annat olika
mentala och emotionella företeelser och en färg som motsvarar dess vibrationsfrekvens.


Bilderna får illustrera vilka "kroppsdelar" eller ställen på kroppen som de
olika färgerna symboliserar och så har jag illustrationsbild både på en man
och kvinna för att det ska vara jämlikt :)))
Dessutom fungerar chakran lika hos både män och kvinnor eller jag kanske borde
skriva hen och ha en bild som bara illustrerar chakran helt allmänt som några av
bilderna gör ...... Nu valde jag att göra så här ....... hoppas det blev till
belåtenhet kära läsare ;)Våra chakran är belägna på den eteriska kroppen.
Baschakrat/rotchakrat är det lägsta och kronchakrat det högsta.
Energin i baschakrat är den fasta manifestationen av energin i kronchakrat.
Via kronchakrat får vi nämligen kontakt med själva Universum eller det heliga.
Det är viktigt att veta att varje chakra får energi från chakrat under.
Baschakrat får energi direkt från jorden och förser nästa chakra (navelchakra) med energi.
När energin passerar via navelchakrat, får nästa chakra, solar plexus chakrat också energi,
och så vidare. När energin har nått kronchakrat, får vi kontakt med Universum och
den universella energin.

Chakrana kan vara underaktiva eller överaktiva. Ett överaktivt baschakra leder till exempel till alltför stor upptagenhet vid att få sina behov tillfredsställda - stor upptagenhet av mat, pengar och rigiditet.
Chakrana kan också vara blockerade, av upplevelser under barndomen eller senare i livet, som anses sätta spår i vårt energisystem. Ett blockerat hjärtchakra leder till exempel till en oförmåga att känna kärlek eller att ta emot kärlek eller båda delarna.
Våra chakran kan enligt den österländska traditionen balanseras genom t ex meditation. Att rikta uppmärksamheten vid varje chakra i taget, anses aktivera och stimulera våra chakran.
Första chakrat - baschakrat/rotchakrat

är beläget längst ner i bäckenbotten, mellan anus och könsorganen. Det är kopplat till jordenergi, sexualitet, livskraft, överlevnad och materiella ting. När energin kan flöda fritt här känner vi oss fysiskt starka och livskraftiga. Vi känner en tillit till vår förmåga att klara oss genom livet och skaffa oss det vi behöver, och vi har god kontakt med vår sexualitet. Energin kan blockeras av sexuella hämningar och av att vi inte känner vår förankring i tillvaron utan har en känsla av att inte höra hit. Vi kan också uppleva blockeringar här om vi bär på föreställningen att det inte finns så att det räcker till alla och tror att livet måste vara en ständig kamp för överlevnad. Att slappna av i trakterna kring rotchakrat är ofta till god hjälp när man övar på att få kontakt med jordens energifält; god kontakt med rotchakrat ger oss en stabil förankring i jorden.
Rotchakrat förknippas med färgen röd.Andra chakrat – navelchakrat

är beläget strax under naveln. Det är kopplat till vad som brukar kallas “det inre barnet”; den plats djupt inom oss där vi fortfarande ser världen ur ett icke-cyniskt perspektiv. När energin flödar fritt i andra chakrat känner vi oss hemma oavsett om vi är ensamma eller tillsammans med andra. Här finns vår oförstörda kontakt med känslorna, med barnets grundtrygghet och nyfikenhet, och också vår förmåga till njutning och sensualism. Men ofta är kontakten med allt detta störd av resterna efter obearbetade barndomsupplevelser. I navelchakrat gömmer vi känslor av skam, rädsla, chock, utanförskap, ensamhet, värdelöshet, isolering och bekräftelsebehov. Vi undertrycker många saker som kan göra att vi stänger av energin och undertrycker våra mjuka egenskaper.
Navelchakrat mår bra av att vi inte ständigt går omkring och drar in magen utan tillåter den att slappna av. God kontakt med navelchakrat gör att vi känner oss väl till mods både i relation till andra och när vi är för oss själva. Vi känner oss trygga i vår egen närvaro och kan tillåta en naturlig nyfikenhet att visa oss vägen.
Navelchakrat förknippas med färgen
orange.Tredje chakrat – solarplexuschakrat

är beläget vid solarplexus. Här finns styrka, konstruktiv vrede och rebellisk inre kraft.
När energin flödar fritt i solarplexus uppstår handlingskraft, självrespekt och självförtroende, styrka och livsglädje. Om det finns blockeringar här har de sannolikt att göra med konflikter, maktkamper, separation, konkurrens och auktoritetsproblem. Det kan ge problem med prestige och envishet, hämndlystnad och upplevelser av kraftlöshet och frustration. I solarplexuschakrat hittar vi också våra inre maktkamper och konflikter – kluvenhet, obeslutsamhet och åsikter och röster från det förflutna.
Vi kan ofta känna aktiviteten i solarplexuschakrat om vi blir nervösa, arga, tävlingsinriktade, bubblande glada eller känner oss triumferande. Det fungerar ofta bra att uttrycka förnimmelser från det här chakrat med hjälp av rösten.
Solarplexuschakrat förknippas med färgen
gul.


Fjärde chakrat – hjärtchakrat

ligger mitt i bröstkorgen. Det är kopplat till kärlek, tillit, medkänsla, förståelse och öppenhet. När energin flödar fritt i hjärtchakrat står vi i förbindelse med en outtömlig källa till kärlek och förståelse, men ofta låter vi tidigare erfarenheter lägga hinder i vägen för kärleken. Vi sluter oss och vill att andra ska förstå, öppna sig och älska oss först, under tiden håller vi tillbaka vår kärlek, förlåtelse och medkänsla från omvärlden och oss själva. När energin blockeras i hjärtchakrat upplever vi slutenhet, sorg, misstro och tvivel, och vi tror i allmänhet att det är något eller någon i omvärlden som får oss att må dåligt, och vi försöker råda bot på problemet genom att förändra omvärlden. Men i själva verket måste vi återupprätta kontakten med vårt eget hjärta innan vi kan möta någon annans kärlek eller förståelse. Många andliga traditioner tar vägen via hjärtchakrat till vårt inre centrum. Till och med i vardagligt tal pratar man om att öppna sitt hjärta för något eller någon. Det vi menar då är ofta detsamma som de andliga traditionerna, att lyssna, iaktta eller uppleva med hjärtat snarare än via tankarna och våra förutfattade meningar.
Hjärtchakrat förknippas med färgen
grön.


Femte chakrat – halschakrat

ligger vid struphuvudet. Det är kopplat till kreativitet och kommunikation – att tala, men också att lyssna. Dessutom är detta energicentrum den plats där vi lagrar vårt inlärda “program” – de mentala koncept och föreställningar som vi lärt oss att leva efter. När det uppstår blockeringar här kan vi uppleva att vi har svårt att uttrycka oss. Vi kan lätt hamna i missförstånd och uppleva känslor av instabilitet, osjälvständighet eller av att vända kappan efter vinden. Fysiska problem som kan uppträda är nackstelhet, spänningshuvudvärk, sug efter vissa födoämnen eller ansträngd röst med ständiga harklingar eller heshet.
Även när det gäller halschakrat fungerar det bra att uttrycka känslor eller känsloblockeringar med rösten. Om energin flödar i halschakrat kan vår kreativitet få ett naturligt uttryck och vi kan också lätt uttrycka det vi vill och känner. Vi blir mer öppna för kommunikation, mer villiga att lyssna och ta in, när de intutade föreställningarna börjar luckras upp.
Halscharkat förknippas med färgen klarblå.


Sjätte chakrat – pannchakrat

är beläget mitt emellan ögonbrynen, vid det så kallade tredje ögat. Det är kopplat till närvaro, tydlighet, medvetenhet, klarhet och intuition – förmågan att se det som verkligen är och kanske uppfatta något utöver det våra fem sinnen uppfattar. När energin kan flöda fritt här kan vi uppfatta omvärlden och människor runtomkring oss inte bara utifrån vad de säger eller förmedlar medvetet utan också på en intuitiv nivå. Det uppstår en inre klarhet – ett vetande som inte bygger på intellektuella slutsatser eller ställningstaganden.
Om energin är blockerad blir resultatet gärna projektioner, tvångsmässiga tankar och mental frånvaro. Vi projicerar våra önskningar och föreställningar på omvärlden, tappar kontakten med den inre visheten och intuitionen och fokuserar i stället på att kritisera, analysera, resonera och spekulera med överdriven tillit till logiska resonemang.
Panncharkat förknippas med färgen indigoblått.


Sjunde chakrat – kronchakrat

är beläget strax ovanför den fysiska kroppen mitt uppe på hjässan, ungefär vid främre fontanellen. Här finns vår kontakt med det icke-fysiska, med universum och tomheten. På den här nivån finns inget jag utan bara ett oändligt Varande. När energin kan flöda fritt genom kronchakrat har vi kontakt med helheten och vår egen odödlighet och gudomlighet.
När energin är blockerad upplever vi oss som separata enheter i universum, utan samband med eller kopplingar till resten av skapelsen. I det tillståndet tar den andliga omedvetenheten över och vi börjar söka sanningen, Gud eller “oss själva” utanför oss själva – om vi överhuvudtaget funderar över sådana saker.
Kronchakrat förknippas med färgen violett.

Kontakten med kroppen

är en fantastisk inkörsport till ökad självkännedom – och en förutsättning för verklig mognad och utveckling. Att vara aldrig så utvecklad hjälper inte om man fortfarande förnekar sin fysiska form och de förutsättningar som den har. Genom vår fysiska kropp får vi ett nytt sätt att förhålla oss till livet och finner vår plats i tillvaron. Vi får tillgång till information som vi inte kan få genom att tänka och resonera och vi får vägledning in i oss själva. Kroppen försätter oss automatiskt i förbindelse med ett annat uttryck för vår mänsklighet – den känslomässiga aspekten.

Visst är människan fascinerande ?!
Idag har det verkligen varit april väder både sol, hagel, snö och snöblandat regn.
Trots allt är ljuset tillbaka och vi (i alla fall i södra Sverige)
kan njuta av fågelsång igen :) Härligt!
Nu ska det bara bli lite varmare också ......
Ha det Gott! Kram
Avslutar med Sting och en blomsterbild ..... det blev ju inte
mycket blommor i detta inlägget ;)
                      

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar