Kul att Du tittar in hos mig!

Lämna gärna ett spår efter Dig :)

Tack för besöket och Välkommen åter!

onsdag, oktober 16, 2013

Childrens Voice
Idag tar jag upp Barnets Rättigheter ..... då detta ligger
mig varmt om hjärtat!


Varje barn, oavsett bakgrund, har rätt att behandlas
med respekt och att få komma till tals.


FN:s konvention om barnets rättigheter
(barnkonventionen) antogs 1989.


Enligt konventionen ska bland annat barnets bästa
komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn.


Konventionen innehåller såväl medborgerliga och
politiska som ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter.


Barnkonventionen innehåller fyra grundläggande
principer som ska vara styrande för tolkningen
av konventionens övriga artiklar.


1. Förbud mot diskriminering


2. Barnets bästa i främsta rummet


3. Rätten till liv och utveckling 


4. Rätten att få komma till tals


I Sverige har barn det bättre än i många andra länder
men även i vårt land finns det mycket kvar att göra för
att stärka barns rättigheter och att samhället verkligen
agerar utifrån barnets bästa. Så är fallet långt ifrån
alltid idag :( tyvärr ......


Det är inte lätt för barn att göra sin röst hörd ....... och
vi bör respektera och lyssna på varje barn oavsett ålder
och bakgrund!


Barnen är vår framtid och dessa frågor är sååå viktiga.


Hur vi alla bemöter och behandlar ett barn skapar
deras syn och tro på samhället.


Många barn som idag ses som "problembarn", värstingar
mm har inte fått uppleva kärlek, tillit och respekt som barn
 varken av föräldrar eller av samhället.


De känner sig svikna

Här har vi alla ett ansvar när vi möter barn att visa
att vi bryr oss och visa Respekt, Tillit och Kärlek.


Det handlar inte om egna barn och andras "ungar" utan
jag tycker vi bör se oss själva som en form av
Världsföräldrar där vi bryr oss om alla barn.


Naturligtvis bör vi också föregå med gott exempel för
barn gör inte som vi säger utan som vi gör.


Barn har väldigt mycket klokskap och har mycket
att lära oss vuxna.


Ingen av oss vuxna får någonsin ta bort hoppet hos barn
och svika dessa men ändå så sker detta allt för ofta ......


Ofta när man hör om olika myndigheters beslut avseende
barn så är det skrämmande att höra deras motiveringar till
beslutet när de får kritik ..... Ja många gånger är det helt
obegripliga och omänskliga beslut ...... där man absolut inte
har haft barnets bästa för ögonen! 


Jag håller tummarna för att barnkonventionen blir lag i
Sverige så barns rättigheter stärks.


Bifogar en länk där vår Barn- och Äldreminister Maria Larsson 
beskriver jobbet som pågår för att (förhoppningsvis) göra
barnkonventionen till lag i Sverige.


Bifogar också Unicefs lista där man kan skriva på att
man vill att barnkonventionen ska bli lag i Sverige .....
så fort som möjligt .....


Om Du också tycker detta är viktigt så skriv
gärna på listan och dela länken! 

                                                  http://unicef.se/flykten-slutar-har


Avslutar med underbara bilder och musik från samarbetet mellan 
Celine Dion och Anne Geddes som är en hyllning till Livet
 ...... Miracles - a celebration of new Life
och en Hyllning till alla barn :)
                     

Ha det Gott!  Kram

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar